WebDesign

Wat moet er in een privacyverklaring staan voor Belgische websites?

Als u een website hebt, is het belangrijk om te voldoen aan de Belgische wetgeving op het gebied van privacy. Deze wetgeving is er om de privacy van uw bezoekers te beschermen en ervoor te zorgen dat u transparant bent over hoe u met hun persoonlijke gegevens omgaat. In deze blog geven we een overzicht van wat er in een privacyverklaring voor Belgische websites moet staan.

Waarom is een privacyverklaring belangrijk voor Belgische websites?

Een privacyverklaring is een belangrijk onderdeel van uw website omdat het uw bezoekers informeert over hoe u met hun persoonlijke gegevens omgaat. Persoonlijke gegevens zijn informatie die kan worden gebruikt om een persoon te identificeren, zoals hun naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Als u persoonlijke gegevens verzamelt, moet u uw bezoekers op de hoogte stellen van wat u doet met deze gegevens en hoe u ze beschermt.

Wat is de wetgeving op het gebied van privacy in België?

In België geldt de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna “de Wet”). De Wet bepaalt hoe bedrijven en organisaties met persoonlijke gegevens mogen omgaan en stelt bepaalde verplichtingen op inzake transparantie en bescherming van de persoonlijke gegevens van individuen. Als u een website hebt die gericht is op Belgische bezoekers, moet u zich houden aan de Wet en ervoor zorgen dat uw privacyverklaring voldoet aan de vereisten van de Wet.

Wat moet er in uw privacyverklaring staan?

Nu we hebben besproken waarom een privacyverklaring belangrijk is voor Belgische websites en wat de wetgeving op het gebied van privacy in België is, laten we eens kijken naar wat er precies in een privacyverklaring moet staan. Hieronder geven we een overzicht van de belangrijkste punten die u moet opnemen.

Wat zijn persoonlijke gegevens?

Zoals we al hebben besproken, zijn persoonlijke gegevens informatie die kan worden gebruikt om een persoon te identificeren. Dit omvat informatie zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Het is belangrijk om te specificeren welke persoonlijke gegevens u verzamelt en hoe u deze gegevens gebruikt. Als u bijvoorbeeld een formulier op uw website hebt waar bezoekers hun naam en e-mailadres kunnen invoeren, moet u duidelijk aangeven wat u met deze gegevens doet en hoe u ze beschermt.

Wat zijn de rechten van uw bezoekers op het gebied van privacy?

Volgens de Wet hebben uw bezoekers bepaalde rechten op het gebied van privacy. Dit omvat het recht om te weten welke persoonlijke gegevens u van hen verzamelt, hoe u deze gegevens gebruikt en met wie u deze gegevens deelt. Uw bezoekers hebben ook het recht om hun persoonlijke gegevens te laten wijzigen of verwijderen, en om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonlijke gegevens. Het is belangrijk om deze rechten duidelijk op te nemen in uw privacyverklaring, zodat uw bezoekers weten hoe ze deze rechten kunnen uitoefenen.

Welke gegevens moet u verzamelen en hoe moet u ze verwerken?

In uw privacyverklaring moet u ook aangeven welke gegevens u verzamelt en hoe u deze gegevens verwerkt. Dit betekent dat u moet specificeren welke gegevens u verzamelt via formulieren op uw website, welke gegevens u verzamelt via cookies en andere tracking-technologieën, en hoe u deze gegevens gebruikt. Bijvoorbeeld, als u gegevens verzamelt om gerichte advertenties te tonen aan uw bezoekers, moet u dit duidelijk aangeven in uw privacyverklaring en de toestemming van uw bezoekers vragen voordat u deze advertenties toont. Het is ook belangrijk om aan te geven hoe lang deze gegevens worden opgeslagen en hoe uw bezoekers hun toestemming kunnen intrekken. Zo houdt u zich aan de wetgeving op het gebied van privacy en informeert u uw bezoekers duidelijk over hoe u met hun persoonlijke gegevens omgaat.

Hoe moet u omgaan met cookies en andere tracking-technologieën?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de computer of mobiele apparaat van een gebruiker wanneer ze een website bezoeken. Cookies worden vaak gebruikt om websites te personaliseren en te verbeteren voor de gebruiker. Sommige cookies zijn essentieel voor het functioneren van een website, terwijl andere cookies worden gebruikt om bijvoorbeeld gerichte advertenties te tonen.

Volgens de Wet moet u uw bezoekers informeren over het gebruik van cookies en andere tracking-technologieën op uw website en moet u hun toestemming vragen voordat u deze technologieën gebruikt. In uw privacyverklaring moet u daarom duidelijk aangeven welke cookies en andere tracking-technologieën u gebruikt, waarvoor u deze technologieën gebruikt en hoe uw bezoekers hun toestemming kunnen geven of weigeren.

Het is ook belangrijk om te vermelden hoe lang de cookies worden opgeslagen en hoe uw bezoekers deze kunnen verwijderen als ze dat willen. Als u bijvoorbeeld gerichte advertenties op uw website toont, moet u aangeven hoe lang deze advertenties worden opgeslagen en hoe uw bezoekers hun toestemming kunnen intrekken voor het tonen van deze advertenties.

In samenvatting moet u in uw privacyverklaring opnemen:

 • Welke persoonlijke gegevens u verzamelt en hoe u deze gegevens gebruikt
 • De rechten van uw bezoekers op het gebied van privacy en hoe ze deze rechten kunnen uitoefenen
 • Welke cookies en andere tracking-technologieën u gebruikt, waarvoor u deze technologieën gebruikt en hoe uw bezoekers hun toestemming kunnen geven of weigeren
 • Hoe lang de cookies worden opgeslagen en hoe uw bezoekers deze kunnen verwijderen.

Door deze punten duidelijk op te nemen in uw privacyverklaring, voldoet u aan de vereisten van de Wet en informeert u uw bezoekers over hoe u met hun persoonlijke gegevens omgaat.

Hoe moet u uw privacyverklaring presenteren?

Nu we hebben besproken wat er in uw privacyverklaring moet staan, laten we eens kijken naar hoe u uw privacyverklaring moet presenteren. Hieronder geven we een overzicht van de belangrijkste punten die u moet opnemen.

Waar moet u uw privacyverklaring plaatsen op uw website?

Het is belangrijk om uw privacyverklaring op een gemakkelijk te vinden plaats te plaatsen op uw website, zodat uw bezoekers deze gemakkelijk kunnen raadplegen. Een goede plek voor uw privacyverklaring is bijvoorbeeld in het voettekstgedeelte van uw website. U kunt ook een link naar uw privacyverklaring opnemen in uw cookie-melding of in uw algemene voorwaarden. Zo weet u zeker dat uw bezoekers de privacyverklaring gemakkelijk kunnen vinden.

Hoe moet u uw privacyverklaring opstellen zodat ze begrijpelijk is voor uw bezoekers?

Het is belangrijk om uw privacyverklaring op een begrijpelijke manier op te stellen, zodat uw bezoekers deze gemakkelijk kunnen lezen en begrijpen. Dit betekent dat u duidelijke taal moet gebruiken en de belangrijkste punten moet benadrukken. Het is ook aan te raden om gebruik te maken van kopjes en lijsten om de informatie overzichtelijk te presenteren.

Daarnaast is het belangrijk om te vermelden dat uw privacyverklaring onderworpen is aan veranderingen en dat u de verklaring regelmatig moet bijwerken als uw privacybeleid verandert. Zo houdt u uw bezoekers op de hoogte van eventuele wijzigingen en zorgt u ervoor dat uw privacyverklaring altijd aan de laatste wetgeving voldoet.

In samenvatting moet u in uw privacyverklaring opnemen:

 • Waar u uw privacyverklaring op uw website plaatst zodat uw bezoekers deze gemakkelijk kunnen vinden
 • Hoe u uw privacyverklaring opstelt zodat ze begrijpelijk is voor uw bezoekers, bijvoorbeeld door duidelijke taal te gebruiken en de belangrijkste punten te benadrukken
 • Dat uw privacyverklaring onderworpen is aan veranderingen en dat u de verklaring regelmatig moet bijwerken als uw privacybeleid verandert.

Door uw privacyverklaring op een duidelijke en begrijpelijke manier te presenteren, zorgt u ervoor dat uw bezoekers de informatie gemakkelijk kunnen vinden en begrijpen. Zo houdt u zich aan de wetgeving op het gebied van privacy en zorgt u ervoor dat uw bezoekers op de hoogte zijn van hoe u met hun persoonlijke gegevens omgaat.

Conclusie

In deze blog hebben we besproken wat er in uw privacyverklaring moet staan om aan de Belgische wetgeving op het gebied van privacy te voldoen en om uw bezoekers te beschermen. Hieronder geven we een samenvatting van de belangrijkste punten om in uw privacyverklaring op te nemen:

 • Wat zijn persoonlijke gegevens en hoe gaat u hiermee om?
 • Welke gegevens verzamelt u en hoe verwerkt u deze gegevens?
 • Hoe gaat u om met cookies en andere tracking-technologieën?
 • Welke rechten hebben uw bezoekers op het gebied van privacy?
 • Waar plaatst u uw privacyverklaring op uw website en hoe stelt u de verklaring op zodat ze begrijpelijk is voor uw bezoekers?
 • Dat uw privacyverklaring onderworpen is aan veranderingen en dat u de verklaring regelmatig moet bijwerken als uw privacybeleid verandert.

Naast deze belangrijke punten, kunt u ook overwegen om andere relevante informatie op te nemen in uw privacyverklaring, zoals hoe u omgaat met gegevens die u van derden verkrijgt of hoe u omgaat met beveiliging van de gegevens.

Om uw privacybeleid verder te verbeteren, kunt u ook overwegen om de volgende tips in acht te nemen:

 • Houd uw privacyverklaring regelmatig bij en zorg ervoor dat deze aan de laatste wetgeving voldoet
 • Zorg ervoor dat uw bezoekers gemakkelijk toestemming kunnen geven of intrekken voor het verzamelen en verwerken van hun gegevens
 • Maak duidelijk wat u doet met gegevens die u van derden verkrijgt en hoe u deze gegevens verwerkt
 • Zorg ervoor dat u de beveiliging van de gegevens van uw bezoekers op orde heeft en houd deze beveiliging up-to-date

Door deze punten in acht te nemen, kunt u ervoor zorgen dat u voldoet aan de wetgeving op het gebied van privacy en dat u uw bezoekers duidelijk informeert over hoe u met hun persoonlijke gegevens omgaat. Zo bouwt u vertrouwen op met uw bezoekers en kunt u ervoor zorgen dat u een transparant en verantwoordelijk privacybeleid voert.

In samenvatting is het belangrijk om een privacyverklaring op te stellen en op een duidelijke en begrijpelijke manier te presenteren voor Belgische websites. Door de belangrijkste punten te benoemen en uw bezoekers te informeren over hoe u met hun persoonlijke gegevens omgaat, voldoet u aan de wetgeving op het gebied van privacy en bouwt u vertrouwen op met uw bezoekers. Door uw privacybeleid regelmatig te evalueren en te verbeteren, kunt u ervoor zorgen dat u altijd aan de laatste wetgeving voldoet en een transparant en verantwoordelijk privacybeleid voert.

Let op: ik ben geen jurist en de informatie in deze blog is geen professioneel juridisch advies. Als u twijfels heeft over de wetgeving op het gebied van privacy of specifieke vragen heeft over hoe u aan de wet moet voldoen, raden we aan professioneel juridisch advies in te winnen. Ik ben niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of onwaarheden in de informatie die in deze blog staat.”

Meer info betreffende Belgische wetgeving: https://www.belgium.be/nl/justitie/privacy/bescherming_persoonsgegevens

Hoofdstukken

Deel deze blog binnen je netwerk

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp