Unizo overhandigt ondernemersprioriteiten aan lokale politieke partijen

Hasselt – Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2018 heeft Unizo Hasselt op donderdag 29 maart 2018 alvast haar dossier met ondernemersprioriteiten overhandigd aan de lokale politieke partijen. De ondernemers hopen dat de Unizo-ondernemersvereniging van Hasselt met dit document duidelijk heeft gemaakt wat ze met deze prioriteiten willen bereiken.

Economie is de motor van iedere stad en die motor wordt aangedreven door alle ondernemers, in alle sectoren, van klein naar groot, van jong tot oud. Elk van deze ondernemers die gevestigd is in onze stad wil het beste voor zijn onderneming. “Wij, ondernemers, vragen aan het toekomstig stadsbestuur om een krachtig economisch beleid te voeren, want enkel op die manier kunnen wij in de beste omstandigheden functioneren”, klinkt het.

“Wij geven aan de stad ook iets in de plaats. De stad kan op ons rekenen voor het creëren van arbeidsplaatsen, het aanbieden van producten en diensten, het voorzien van hotels, restaurants en cafés, het vrijetijdsaanbod, het financieel ondersteunen van de lokale verenigingen, het organiseren van evenementen, het aantrekken van nieuwe inwoners, bezoekers en toeristen en nog zoveel meer. Dit document is voor ons alvast een duidelijke houvast.”

De vijf prioriteiten voor de ondernemers in Hasselt zijn:

1. Ontwikkeling van een duidelijke visie voor wat betreft ruimtelijke ordening en mobiliteit voor het centrum, periferie en bedrijventerreinen met bijhorende actieplannen.

2. Ondernemers verder betrekken in de adviesraden en rekening houden met de gebrachte adviezen, maar ook inspraak van en co-creatie met ondernemers voor wat betreft het gemeentelijk economisch beleid.

3. Blijvend inzetten op een volwaardige dienst economie of ondernemersloket voor een professioneel en positief onthaal-en begeleidingsbeleid voor alle ondernemers. Ook extra inzetten op communicatie voor de nodige transparantie en openheid (website/nieuwsbrieven/magazine).

4. Veiligheid is ook een prioriteit: camerabewaking, meer preventieve controles, meer blauw op straat en strenger en kordater optreden.

5. Een faire en stabiele fiscaliteit en dus ook een oproep om de belastingen naar de ondernemers zeker niet te verhogen.

Unizo staat klaar om, met het nieuwe stadsbestuur dat start op 1 januari 2019, de handschoen op te nemen en de volgende zes jaar constructief mee te werken aan een sterk economisch beleid voor Hasselt.

Het volledige dossier kan u raadplegen op www.unizo.be/hasselt

Op de foto van onder naar boven: Lut Creemers (N-VA), Diane Thijs (UNIZO Hasselt), Marc Schepers (RoodGroen), Rik Dehollogne (N-VA), Danny Vanswijgenhoven (UNIZO Hasselt), Els Schreurs (UNIZO Hasselt), Frank Troosters (Vlaams Belang), Tom Vandeput (CD&V), Aurélie Decoene (PVDA), Tim Prys (UNIZO Hasselt), Sylvie Segers (Lijst Dedecker), Steve Jacobs (UNIZO Hasselt), Marcel Poncelet (UNIZO Hasselt), Jean-Marie Valckeneers (Lijst Dedecker).

Share this post