Via suggesto.be vind je eethuis naar smaak en prijs

Via suggesto.be kan je op zoek naar je keuze in gerechten in vier prijsklassen bij de verschillende eet- en drinkhuizen in Hasselt, de Hoofdstad van de Smaak. Ook kan je de gegevens van jouw favoriete horecaplaats om lekker te eten en te drinken invullen en toevoegen. Suggesto.be voorziet zelfs een maandelijkse nieuwsbrief voor ingeschrevenen en biedt eveneens een maandelijks diner aan ter waarde van 80 euro bij de deelnemende horecazaken. Webmaster is Tim Prys.

Share this post